Detail kurzu

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov - kredity

Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je preukázanie odbornej spôsobilosti vo vybranej predmetovej oblasti a tým pridelenie zodpovedajúcich kreditov.

Obsah kurzu

Anglický jazyk pre učiteľov základných škôl zameraný na prierezovú tému multikultúrna výchova – 19 kreditov

Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl – 21 kreditov

Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných škôl – 15 kreditov

Inovácie v štruktúre vyučovania etickej výchovy pre stredné školy – 21 kreditov

Etická výchova pre nižšie stredné vzdelávanie – 25 kreditov

Ústavné právo a pracovné právo v edukačnom procese a v praxi – 25 kreditov

Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách – 25 kreditov

Pre odborné školy:

Moderná gastronómia – 23 kreditov

Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii – 23 kreditov

Someliér a gastronómia – 19 kreditov

Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve – 23 kreditov

Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii – 23 kreditov

Oblasť gastronómie v cudzích jazykoch – 15 kreditov

Oblasť hotelierstva v cudzích jazykoch – 15 kreditov

Cieľová skupina

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Kontaktná osoba

Andrea Rusznáková
+421 917 228 085
andrea.rusznakova@vazilina.sk

Hodnotenie
Organizátor