Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o.

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá rozvojom odborných zručností personálnej zložky firiem v oblasti manažmentu, marketingu, obchodu a služieb.

Našim klientom pomáhame presadiť sa na trhu, zvrátiť klesajúce zisky, zvýšiť efektivitu práce a morálku zamestnancov, vyčistiť internú komunikáciu od šumov a pod. Identifikujeme slabé miesta v rámci nastavenia procesov, aby sme na základe zistení pomohli prispieť k zvýšeniu efektivity práce a celkového profitu. Naše poradenstvo je nastavené na požiadavky a potreby konkrétneho klienta. Ponúkame odborníkov so skúsenosťami z konkrétnych oblastí, ktoré sa bežne v rámci podnikov riešia.

Našim cieľom je byť najmä Vašim poradcom na ceste biznisom s cieľom získania čo najväčšieho zisku pre Vašu spoločnosť.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín