Detail kurzu

Témy z pracovného práva: Pracovná disciplína a , alebo Neuspokojivé plnenie pracovných úloh

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Pracovná disciplína a / alebo Neuspokojivé plnenie pracovných úloh Chcete zjednať poriadok alebo upevniť dodržiavanie pracovnej disciplíny na svojich pracoviskách a zároveň dodržať zákonný postup pri uplatňovaní sankcií za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivom plnení pracovných povinností? Ak áno, tak máte možnosť zúčastniť sa na našom seminári a získať potrebné znalosti. Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku pracovnej disciplíny a možných sankcií za jej porušenie. Vysvetliť rozdiel medzi porušovaním pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh v kontexte možnej kumulácie výpovedných dôvodov.

Ponúkame individuálny prístup k vašim problémom ( max. 12 účastníkov): Čo Vy získate? Kombináciu odborného právneho vzdelávania a zážitkov/príkladov z praxe.

Obsah kurzu

Pracovná disciplína a / alebo Neuspokojivé plnenie pracovných úloh

 • Základné povinnosti zamestnancov
 • Povinnosti vedúcich zamestnancov
 • Výkon inej zárobkovej činnosti
 • Zákaz konkurenčnej činnosti
 • Pojem pracovná disciplína
 • Čo je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
 • Čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny
 • Kedy ide o opätovné alebo sústavné porušovanie povinností
 • Kedy ide o neuspokojivé plnenie pracovných úloh/povinností
 • Význam pracovného poriadku
 • Disciplinárna zodpovednosť a jej predpoklady
 • Kedy postačí len upozornenie
 • Kedy je potrebná výzva na odstránenie nedostatkov
 • Kedy môžeme dať výpoveď
 • Kedy možno okamžite skončiť pracovný pomer
 • Lehoty na uplatnenie sankcií
 • Diskusia a riešenie príkladov z praxe

Cieľová skupina

 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Línioví manažéri
 • HR generalisti
 • Personalisti- špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor