Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz Excel – makrá pre užívateľov oboznámi jeho účastníkov ako si zjednodušiť a zrýchliť zdĺhavé a opakujúce sa činnosti v programe MS Excel pomocou makier.

Na počítačovom kurze Excel - makrá pre užívateľov Vás naučíme:

 • ako zrýchliť opakujúce sa činnosti v Exceli ich zautomatizovaním
 • ako si v Exceli bez nutnosti programovania pomocou makier zjednodušiť prácu s databázami, kontingenčnými tabuľkami, výpočtami a pod.,
 • ako si upraviť prostredie MS Excel pridaním vlastných panelov nástrojov, užívateľského menu a formulárov pre zjednodušenie jeho ovládania.

Obsah kurzu

 • ZAZNAMENÁVANIE MAKIER V EXCELI
 • Relatívny vs. absolútny záznam v programe Excel
 • Záznam vs. programovanie makra
 • Ukážky makier

 • MOŽNOSTI SPUSTENIA MAKIER
 • Klávesová skratka
 • Tlačidlo na hárku Excelu
 • Tlačidlo - panel nástrojov
 • Vytvorenie vlastného panelu nástrojov
 • Pripojenie panela nástrojov k zošitu

 • ÚPRAVY ZAZNAMENANÝCH MAKIER
 • Zoznámenie sa s prostredím editoru VBA
 • Základná terminológia VBA
 • Orientácia v zaznamenanom kóde
 • Odstránenie nadbytočných príkazov, ktoré vzniknú záznamom makra 
 • Spájanie makier

 • VYTVORENIE VLASTNEJ FUNKCIE V MS EXCEL
 • Užívateľom definované funkcie
 • Funkcia v prostredí VBA
 • Ukážky využitia

 • INTERAKCIA S UŽÍVATEĽOM
 • Tvorba oznamovacích okien - MsgBox
 • Tvorba okien pre zadávanie hodnôt - InputBox
 • Zápis hodnoty získanej od užívateľa do bunky hárku

 • MOŽNOSTI OŠETRENIA CHÝB
 • Dokončenie makra v prípade obehovej chyby
 • Nahradenie systémovej chybovej správy vlastným chybovým hlásením
   
 • ZDIEĽANIE MAKIER VIACERÝMI UŽÍVATEĽMI
 • Osobný zošit makier - súbor PERSONAL.XLS
 • Zložka pre automatické otváranie súborov pri spustení Excelu
 • Problematika (ne)bezpečnosti makier

 • RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ
 • Objednávkový model (archivácia údajov z formulárov, zabezpečenie citlivých údajov na hárku) 
 • Automatizácia spracovania údajov po importe
 • Tvorba databázy (pridávanie záznamov do skrytých hárkov, aktualizácia analýz v kontingenčných tabuľkách, automatické rozširovanie zdrojových údajov pre grafy a pod.) 
 • Odstraňovanie nadbytočných prázdnych riadkov z tabuliek

Cieľová skupina

IT kurz Excel – makrá je určený pre skúsených užívateľov programu Excel, ktorí si chcú svoju prácu zefektívniť zautomatizovaním opakujúcich sa úkonov a to aj bez nutnosti vedieť programovať.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú pokročilé znalosti práce s programom MS Excel a to na úrovní tém kurzu Excel mierne pokročilý, prípadne zrovnateľné znalosti získané praxou.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať