Detail kurzu

Personálny audit , reštrukturalizácia a meranie úspešnosti zavedených zmien alebo Ako sa rozhodovať, robiť organizačné zmeny, prepúšťať a súčasne motivovať zostávajúcich pracovníkov pre ďalší rozvoj?

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Často sme „nútení“, s cieľom zabezpečiť ďalší rozvoj a rast firmy, robiť nepopulárne a ťažké rozhodnutia spojené s organizačnými zmenami. Mnoho iniciatív zameraných na zavádzanie zmien nám neprinesie očakávané výsledky, niektoré dokonca dramaticky zlyhajú. Prečo je to tak? Ako, kedy a s kým komunikovať zmeny? Ako vytvoriť pocit naliehavosti pre zmenu? Ako aj v čase prepúšťania a zmien nestratiť kľúčových zamestnancov? Cieľom seminára je prejsť celým procesom personálnej reštrukturalizácie, pomôcť pri rozhodovaní a realizácii personálnych auditov (z metodicko-procesného hľadiska, ako aj auditu ľudí), ukázať možnosti efektívneho riadenia ľudí aj v čase nepopulárnych opatrení a zmien. Pozrieme sa spoločne, ako a prečo je potrebné merať úspešnosť zavedených zmien. Povieme si, akým spôsobom sa rozlúčiť s prepúšťanými a ako stabilizovať a motivovať ostávajúcich zamestnancov. Poradíme Vám, ako eliminovať stres a lepšie zvládať aj nepríjemné situácie, sprevádzajúce proces prepúšťania zamestnancov.

Na seminári sa dozviete ako a prečo robiť personálny audit, ako zapájať ľudí do zmien. Predstavíme vám jednoduché nástroje, ako zmerať potenciál a správne si vytypovať ľudí do budúcna. Okrem systematického a komplexného pohľadu na danú tému, seminár poskytne hlavne množstvo praktických skúseností z praxe a priestor na riešenie situácii z vašej praxe.

Obsah kurzu

Firma a jej potreby a požiadavky Vízia, hodnoty a ciele firmy. Kam smerujeme? Potreba zmeny. Ako a prečo treba robiť aj ťažké rozhodnutia – dvakrát meraj, raz strihaj Akých ľudí máme a akých potrebujeme? Reinžiniering procesov Nepríjemné rozhodnutia – prepúšťanie, znižovanie nákladov, rušenie benefitov, zmena odmeňovania a pod. Outplacement – pomôžme prepúšťaným a nepoškoďme meno firmy Prepúšťanie – nezabudnime motivovať ostávajúcich zamestnancov

Personálny audit ako proces Metódy personálneho auditu; metodicko-organizačný audit / audit ľudí Účastníci procesu – hodnotitelia i hodnotení a ich role v procese Spolupráca s vedením i manažérmi a interná komunikácia smerom do firmy Príprava projektu, organizačné a personálne zabezpečenie, výstupy z projektu a ochrana pred zneužitím

Reštrukturalizovali sme a ako ďalej… Proces zmeny vs. nové tímy – ako ich znovu „rozbehnúť“? Fázy vývoja tímu Personálny controlling – ako si zmerať úspešnosť zrealizovaných zmien Motivácia a angažovanosť v ťažkých časoch Najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť

Cieľová skupina

  • Majitelia malých a stredných firiem
  • HR manažéri
  • Personalisti – špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor