Detail kurzu

Ranný kurz francúzskeho jazyka pre začiatočníkov LF1A od 7.1.2013

CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.

Popis kurzu

Študenti sa zameriavajú na pokrok v používaní cudzieho jazyka, opravu chýb v reči, akademické písanie a analytické čítacie zručnosti. Nová slovná zásoba, s ktorou sa stretnú počas tohto kurzu, je zameraná na špecifické oblasti francúzskeho jazyka potrebné pre život v danom hovoriacom prostredí. Absolventi kurzu si osvoja gramatické návyky vo francúzskom jazyku, ktoré môžu následne prakticky využívať vo svojom profesionálnom aj súkromnom živote.

Obsah kurzu

Kurzy prebiehajú v ranných časoch, 2 krát do týždňa, pondelky a stredy, od 7.30 do 9.00. Kurzy obsahom pokrývajú klasickú výučbu ako popoludňajšie a večerné kurzy. Dĺžka trvania kurzu je 48, 60-minútových hodín, čo vyzchádza približne na 4 mesiace.

Kurzy prebiehajú v našich priestoroch na Obchodnej ulici (možnosť dopravy – električka č. 2,5,8 priamo na Obchodnú, autobusom č. 31, 34, 39, 94 na Námestie 1.mája alebo na Kollárovo námesite autobusom č. 80, trolejbusom č. 206, 207, 208 a 212).

Cieľová skupina

Ranné jazykové kurzy sú určené najmä pre tých ľudí, ktorí sú počas dňa pracovne vyťažení a nemajú čas navštevovať popoludňajšie alebo večerné kurzy.

Certifikát Certifikát CBI Poznámka k cene

5% zlava v prípade držby karty ISIC, Euro26 alebo Sphere Card, 10% VIP Sphere Card, Student Sphere Card alebo pre pokračujúcich študentov

Kontaktná osoba

Henry Silva
02/52922384 alebo 85
cbi@cbi.sk

Hodnotenie
Organizátor