CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.

Canadian Bilingual Institute je jeden z najmodernejších súkromných jazykových inštitútov, ktorý už od roku 2001 poskytuje výučbu anglického, francúzskeho a slovenského jazyka určeného pre zahraničných záujemcov v moderne zariadených priestoroch v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti a know-how CBI sú od roku 2006 potvrdené akreditáciou Ministerstva školstva s celoštátnou platnosťou.