Detail kurzu

Hodnotenie, riadenie výkonnosti a cielený rozvoj zamestnancov – Ako nastaviť vo firme efektívny systém

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Podporte výkon a pomôžte ľuďom naplniť ich potenciál!

Aby hodnotenie nebolo len byrokratickou povinnosťou                                                  Naučíme, ako efektívne nastaviť a využívať v praxi systém hodnotenia a riadenia výkonu. Získate prehľad o systémoch riadenia výkonnosti zamestnancov a  spoznáte zásady účinných systémov hodnotenia. Odporučíme,  ako systém vytvoriť, poprepájať s inými personálnymi nástrojmi a nastaviť na podmienky  firmy. Odporučíme, ako pripraviť manažérov i zamestnancov k profesionálnej realizácii hodnotenia.

Naučíme,  ako využívať hodnotiaci rozhovor na cielené riadenie výkonnosti a rozvoja firmy, tímov i jednotlivcov . Upozorníme, ako sa vyhnúť najčastejším chybám, ako  komunikovať a administrovať systém.

Obsah kurzu


Význam hodnotenia – Prečo hodnotiť? 

Hodnotenie ako proces - účastníci, ich role, potreby a ciele

Zapojme do systému manažérov – predajme tento nástroj!

Náročné situácie – čoho sa manažéri najviac obávajú

Riadenie výkonnosti - procesy vers. ľudia

Prepojenie hodnotenia na ostatné personálne systémy – ako si vypracovať metodiku

Hodnotenie / Riadenie výkonnosti ako základný personálny nástroj (krátkodobá a dlhodobá výkonnosť...)

Hodnotenie - vs. firemná kultúra, stratégia, obchodný plán, ...

   Hodnotenie – hodnotíme správanie alebo výsledky?

   Riadenie výkonu – ako nastaviť efektívny systém

  Hodnotenie – vs. Rozvoj a vzdelávanie - cielený rozvoj a motivácia zamestnancov

Hodnotenie – čo môžeme / vieme hodnotiť?

Hodnotiace kritériá a stupnice hodnotenia

Hodnotiaci hárok 

Najčastejšie chyby pri hodnotení

Dohoda na výsledku hodnotenia a čo ďalej? 

Hodnotenie – implementácia a administrácia systému (ako eliminovať chyby a byrokraciu...)

Hodnotenie - interná komunikácia 

Cieľová skupina

  • Majitelia firiem
  • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
  • HR manažéri a špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Uhrová
0903734646
iveta.uhrova@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor