Detail kurzu

KURZY AJ, FJ, NJ, SJ, TJ, RJ a slovenčiny pre cudzincov od januára 2013

CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.

Popis kurzu

Študenti sa zameriavajú na pokrok v používaní cudzieho jazyka, opravu chýb v reči, akademické písanie a analytické čítacie zručnosti. Nová slovná zásoba, s ktorou sa študenti stretnú počas kurzov, je zameraná na špecifické oblasti jazyka potrebné pre život v totožne hovoriacom prostredí. Absolventi kurzu si osvoja gramatické návyky v jazyku, ktoré môžu následne prakticky využívať vo svojom profesionálnom aj súkromnom živote.

Obsah kurzu

Kurz prebieha 2krát týždenne, 120min./deň, Celkom 48×60 min. alebo 64×45min.

Dni výučby: Pondelky a Stredy, alebo Utorky a Štvrtky

3-mesačné kurzy – od 17.00 do 19.00 hod. alebo od 19.00 do 21.00 hod.

4-mesačné kurzy ranné : od 7.30 do 9.00 hod.

4-mesačné kurzy večerné :od 16.20 do 17.50 hod., od 17.55 do 19.25 hod. alebo od 19.30 do 21.00 hod.

Kurzy prebiehajú v našich priestoroch na Obchodnej ulici (možnosť dopravy – električka č. 2,5,8 priamo na Obchodnú, autobusom č. 31, 34, 39, 94 na Námestie 1.mája alebo na Kollárovo námesite autobusom č. 80, trolejbusom č. 206, 207, 208 a 212).

Cieľová skupina

široká verejnosť, účastník získa certifikát zodpovedajúci úrovni C.E.F. od úrovne A1 po úroveň C2.

Viac informácií o kurzoch nájdete na našej stránke www.cbi.sk, alebo priamo získate prostredníctvom e-mailu cbi@cbi.sk

Certifikát Certifikát CBI zodpovedajúci príslušnej úrovni podľa C.E.F. Poznámka k cene

5% zlava v prípade držby karty ISIC, Euro26 alebo Sphere Card, 10% VIP Sphere Card, Student Sphere Card alebo pre pokračujúcich študentov

Hodnotenie
Organizátor