Detail kurzu

Manažérska komunikácia a rozhovory v manažérskej praxi

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Jednanie s ľuďmi patrí ku schopnostiam, ktorými sa úspešní manažéri líšia od ostatných. Vedieť asertívne komunikovať, účinne presadzovať ciele organizácie a budovať priamu a priaznivú atmosféru na pracovisku. Cieľom kurzu je získať istotu a sebadôveru pri vedení rôznych typov rozhovorov. Účastníci si osvoja si 3S úspešného rozhovoru. Pretrénujú si rôzne typy rozhovorov (výberový, prijímací, motivačný, hodnotiaci, vytýkací, výstupný, spätnú väzbu, koučovací…) – nácvik situácií z praxe s využitím komunikačných techník.

Obsah kurzu

1. Deň

Zásady efektívnej komunikácie Roviny komunikácie Práca s informáciami Chyby pri komunikácii Ako byť presvedčivý, argumentácia Zvládanie nátlaku Profesionálne kompetencie a asertívna komunikácia Základné predpoklady asertívnej komunikácie Hrozby manipulácie Ja a asertivita – čo spúšťa moje obranné reakcie? Asertivita ako nástroj prevencie ťažkých situácií Tréning krátkych modelových situácií

2. Deň Obecné zásady pri vedení rozhovorov Rôzne typy rozhovorov – štruktúra a cieľ rozhovoru 3S úspešného rozhovoru Nebojte sa pochváliť Ako povedať aj nepríjemnú správu Spätná väzba vs. Kritika Zásady efektívnej komunikácie Trénovanie rozhovorov a situácií

Cieľová skupina

  • Majitelia firiem
  • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
  • HR manažéri a špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor