Detail kurzu

Ťažké a nepríjemné rozhodnutia v personálnej práci – robme ich profesionálne a ľudsky

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

V personálnej práci je potrebné vedieť riešiť aj nepríjemné situácie, treba sa vedieť rozhodnúť napríklad aj pre prepúšťanie. Prejdeme si proces prepúšťania ako z pohľadu legislatívy a personálnych postupov, tak aj psychologického hľadiska. Pomôžeme eliminovať stres a lepšie zvládať aj nepríjemné situácie…

Pripravíme účastníkov na riešenie nepríjemných a ťažkých rozhodnutí, pomôžeme pochopiť celý proces ťažkých rozhodnutí a pretrénujeme komunikáciu nepríjemných správ. Účastníci získajú istotu a sebadôveru pri vedení ťažkého rozhovoru. Program kurzu:  Ako a prečo treba robiť aj ťažké rozhodnutia  Vedenie ťažkých a nepríjemných rozhovorov  Outplacement – pomôžme prepúšťaným, nepoškoďme meno firmy  Prepúšťanie – motivujme ostávajúcich  Psychohygiena  Prepúšťanie z pohľadu legislatívy

Obsah kurzu

1. Ťažké rozhodnutia

 • Prečo a ako sa rozhodnúť – dvakrát meraj, raz strihaj
 • Nepríjemné rozhodnutia – znižovanie nákladov, rušenie benefitov, zmena odmeňovania..
 • Nadbytočnosť – ako zvoliť kritériá pri rozhodovaní
 • Komunikácia v ťažkých časoch
 • Príprava manažérov v ťažkých situáciách
 • Modelová situácia

2. Prepúšťanie ako proces

 • Organizačné zmeny a prepúšťanie
 • Prepúšťanie a účastníci procesu
 • Outplacement – ako a prečo môžeme pomôcť prepúšťaným
 • Prepúšťanie – neodraďme tých, čo ostávajú
 • Rola personalistu v procese prepúšťania

3. Prepúšťanie z pohľadu legislatívy

 • Výpoveď z organizačných dôvodov (ukážka vzoru výpovede a rozhodnutia zamestnávateľa)
 • Hmotnoprávne podmienky platnej výpovede a výpovedné doby po novele ZP
 • Nárok na odstupné a odchodné pri organizačných zmenách
 • Hromadné prepúšťanie, spôsob a formy
 • Povinnosti zamestnávateľa – voči odborovej organizácii a prepúšťaným zamestnanom
 • Prípadové štúdie

4. Vedenie nepríjemných rozhovorov

 • Typy nepríjemných rozhovorov
 • Štruktúra rozhovoru
 • Riešenie rôznych dilem v praxi
 • Prepúšťací rozhovor
 • Modelové situácie

5. Ťažké situácie z pohľadu psychológie

 • Ako zvládať / eliminovať náročné situácie a emočné vypätie
 • Príprava ľudí na zmenu
 • Emócie v ťažkých situáciách
 • Kto je zodpovedný…
 • Sebadôvera a asertivita v ťažkých situáciách
 • Psychológia vedenia ťažkých rozhovorov

Cieľová skupina

 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Manažéri na rôznych úrovniach riadenia
 • HR manažéri, špecialistia a personalisti
 • Všetci tí, ktorí majú záujem o ponúkanú tému
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor