Detail kurzu

ONE-ON-ONE Profesionálna komunikácia s komplikovaným zákazníkom

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

MOŽNOSŤ DOHODY AJ INÝCH TERMÍNOV!

1. Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny +. Domáca úloha.  Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od  08,00 - 12,30 hod.) , alebo  poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody. Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individuálneho prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka.                                                                                                                            

2. Kurz formou E- LEARNING ( lektor+ účastníci). Maximálne do 12 osôb. Trvanie kurzu: 3 hodiny, alebo 6 hodín +Individuálny rozvojový plán

3. Použité metódy a techniky : modelové situácie, video ukážky , individuálna práca,  prezentácia, testy a cvičenia.

 1. Rozvíjať schopnosť komunikácie s komplikovaným zákazníkom
 2. Naučiť ako odhaľovať manipulatívne a agresívne taktiky zákazníka
 3. Správne vyjednávať pod tlakom zo strany zákazníka

Obsah kurzu

A. Komunikačné kanály v osobnom a telefónnom kontakte

 • rozdiely v osobnej a telefónnej komunikácií
 • základy verbálnej, vokálnej, neverbálnej komunikácie
 • ako odstrániť chyby v komunikácií (verbálna, neverbálna, vokálna)
 • najväčšie prehrešky pri komunikácií so zákazníkom

B. Presvedčivá a asertívna komunikácia

 • asertívne techniky v komunikácií
 • dešifrovanie signálov počas komunikácie
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce v komunikácií

C. Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty

 • vybrať správne argumenty
 • analýza argumentov
 • správne prezentovanie argumentov
 • zvládanie námietok a protiargumentov – metódy

D. Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju vo svoj prospech

 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • typ agresívny, plačka, ťarbavý, mudrlant, negatívny, pasívny, sťažovateľ
 • typy zákazníkov – puntičkár, boss, hľadač harmónie, pohodový

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie

 • zásady riešenia konfliktov v komunikácií
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu

F. Reakcie na neférovú komunikáciu

 • ako odrážať neférové útoky zo strany zákazníka

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

° Operátor v Call centre, pracovník v Zákazníckom centre
° Obchodník, Manažér
° Politik
° Každý kto vie, že nič nevie ( o komunikácií )

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne a Finančné inštitúcie
° Banky
° Výrobné a nevýrobné firmy
° Obchodné spoločnosti

  Metodika kurzu:

precvičenie komunikácie s náročným zákazníkom, riešenie individuálnych  a tímových úloh, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov, videozáznam so spätnou väzbou


Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením Poznámka k cene

V prípade väčšieho počtu účastníkov ( napr. firma), cena v zmysle dohody. V cene (okrem absolvovania kurzu ONE-ON-ONE) je konzultácia zadarmo do jedného mesiaca po realizácií kurzu.

Hodnotenie
Organizátor