Detail kurzu

Profesionálna komunikácia s komplikovaným zákazníkom

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

      Použité metódy a techniky : modelové situácie, video ukážky , individuálna práca,  prezentácia, testy a cvičenia.

       Ciele:

 1. Rozvíjať schopnosť komunikácie s komplikovaným zákazníkom
 2. Naučiť ako odhaľovať manipulatívne a agresívne taktiky zákazníka
 3. Správne vyjednávať pod tlakom zo strany zákazníka

Obsah kurzu

A. Komunikačné kanály v osobnom a telefónnom kontakte

 • rozdiely v osobnej a telefónnej komunikácií
 • základy verbálnej, vokálnej, neverbálnej komunikácie
 • ako odstrániť chyby v komunikácií (verbálna, neverbálna, vokálna)
 • najväčšie prehrešky pri komunikácií so zákazníkom

B. Presvedčivá a asertívna komunikácia

 • asertívne techniky v komunikácií
 • dešifrovanie signálov počas komunikácie
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce v komunikácií

C. Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty

 • vybrať správne argumenty
 • analýza argumentov
 • správne prezentovanie argumentov
 • zvládanie námietok a protiargumentov – metódy

D. Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju vo svoj prospech

 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • typ agresívny, plačka, ťarbavý, mudrlant, negatívny, pasívny, sťažovateľ
 • typy zákazníkov – puntičkár, boss, hľadač harmónie, pohodový

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie

 • zásady riešenia konfliktov v komunikácií
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu

F. Reakcie na neférovú komunikáciu

 • ako odrážať neférové útoky zo strany zákazníka

Cieľová skupina

° Poisťovne a Finančné inštitúcie
° Zákaznícke centrum, Call centrum
° Výrobné a nevýrobné firmy
° Obchodné spoločnosti

Certifikát Certifikát o účasti s obsahovým členením Poznámka k cene

Podrobnosti viď na www.lumatel.sk

Kontaktná osoba


0905 345 547
lumatel@lumatel.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať