Detail kurzu

Ukazovatele výkonnosti podniku,manažérsky reporting a interpretácia výsledkov

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

Obsah kurzu

Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov:

  • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadĺženosti a ich interpretácia

Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy:

  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
  • Definovanie ukazovateľov efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Stručná charakteristika vzťahov medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza)

Pracovný kapitál firmy:

  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash – flow
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz

Manažérsky reporting

  • Rôzne podoby manažérskej výsledovky
  • Hodnotenie bonity firmy

Cieľová skupina

Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít. Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

Certifikát Certifikát za účasť na školení Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály, certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau, Ing.
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať