Detail kurzu

Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia

AiO Education s.r.o.

Popis kurzu

Naučiť účastníkov tréningu ako si môžu zlepšiť kondíciu proti zaťaženiu v zamestnaní a v súkromnom živote. Odhaliť svoje zdroje stresu a naučiť sa ich minimalizovať, spoznať jednoduché relaxačné techniky na odbúranie stresu. Osvojiť si používanie nových stratégií pre zvládnutie záťažových situácii a frustrácie s minimálnou spotrebou energie. Naučiť sa rozpoznať a preventívne pôsobiť proti prejavom syndrómu vyhorenia

Obsah kurzu

 • Zladenie životných a pracovných priorít, možnosti a hranice
 • Aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou, mapovanie jej zdrojov
 • Čo je stres, význam stresu, jeho vznik, spúšťače a dôsledky, techniky zvládania ohľadom na štandardy správania vo firme
 • Autoregulácia negatívnych emócií, zdroje napätia a inventáre riešenia
 • Narábanie so svojou duševnou energiou, prítoky a straty, psychohygiena
 • 4 Stratégie zvládania stresových situácií, pozitívne nastavenie
 • Zdravé a nezdravé postoje k vlastnému životu a práci
 • Duševne zdraví ľudia ako imitačný vzor a definícia nezdolnosti
 • Moje životné radosti a spôsob ich uplatňovania
 • Základné princípy relaxácie a psychosomatické cesty zvládania stresu
 • Relaxačné a aktivačné techniky, techniky preladenia a tonizácie a ich nácvik
 • Autodiagnostika vlastnej hladiny stresu i odolnosti dotazníkmi a pomocou farieb
 • Syndróm vyhorenia a jeho vývoj, inventár prejavov
 • Životné udalosti a ich spracovanie jednotlivcom
 • Motivácia k práci a zmysel života ako možné zdroje syndrómu vyhorenia
 • Prednosti a riziká vášho povolania, ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia
 • Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu stresu a prevencie vyhorenia

Cieľová skupina

 • Všetkým, ktorí chcú lepšie odolávať stresu v práci a v súkromnom živote
 • Manažérom
 • Vedúcim pracovníkom
 • Personalistom
 • Asistentom
Certifikát Účastník školenia získa osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Ing. Petra Očovanová
+421 907 184 493
aio@aioeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor