Detail kurzu

Solution-focused management - Manažment zameraný na riešenie

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.

Popis kurzu

Aplikovať postupy zamerané na riešenie (Solution-focused) v každodennej manažérskej praxi i v náročných manažérskych situáciách.

Obsah kurzu

Cyklus pozostáva z jedenástich 1,5-dňových seminárov, v ktorých sa aplikujú postupy a techniky zamerané na riešenie.

 • Riadenie a hodnotenie výkonu zamerané na riešenie.
 • Manažérska komunikácia zameraná na riešenie.
 • Rozhodovanie zamerané na riešenie.
 • Vedenie porady zamerané na riešenie.
 • Budovanie tímu zamerané na riešenie.
 • Riešenie konfliktov zamerané na riešenie.
 • Sebamanažment a time management zamerané na riešenie.
 • Rozvoj zamestnancov zameraný na riešenie.
 • Manažérske koučovanie zamerané na riešenie.
 • Delegovanie zamerané na riešenie.
 • Budovanie vzťahov so zákazníkmi zamerané na riešenie, prevencia a riešenie reklamácií.

Semináre možno absolvovať aj jednotlivo, bez účasti na ostatných seminároch.

Cieľová skupina

Majitelia, konatelia a manažéri všetkých úrovni riadenia spoločnosti.

Certifikát Absolvent celého cyklu získava Osvedčenie o absolvovaní manažérskeho vzdelania v prístupe zameranom na riešenie (Solution-focused). Poznámka k cene

Cena za prvý seminár. Pri objednaní celého kurzu (11 seminárov) uzatvorenou formou pre minimálne 10 účastníkov cena nižšia o 25 %.

Kontaktná osoba

PhDr. Klára Giertlová
+421 48/423 16 72
info@kouc.sk

Hodnotenie
Organizátor