Detail kurzu

Základné poznatky z riadenia manažérstva kvality v oblasti výroby podľa ISO 9001

TQM Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Ukážeme Vám, ako rýchlo a prakticky môžete vstúpiť do efektívneho riadenia manažérstva kvality. Profitujte zo skúsenosti nášho top školiteľa a urobte s nami spoločne prvý krok k zostaveniu manažmentu kvality, k tvorbe dokumentácie ako je príručka kvality, popisy procesov a pracovné postupy. Po rozsiahlom intenzívnom tréningu sa môžete aktívne podieľať na budovaní alebo ďalšom rozvíjaní systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti. A to bez predchádzajúcej skúsenosti!

Obsah kurzu

Obsah: Úvod do systému manažérstva kvality Základné poznatky z manažérstva kvality Vývoj, význam a použitie systému manažérstva kvality Normy pre systémy manažérstva kvality Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 Úlohy v manažérstve kvality (plánovanie, kontrola a zabezpečovanie kvality) Základy procesného manažérstva Dokumentácia procesu Prehľad súčasných kvalitatívnych metód Interné audity Základy a postup certifikácie Riešenie a odstraňovanie problémov Tréningy v tímovej práci Tipy / výmena skúseností

Ukážkové prípady z praxe sú modernou tréningovou metódou, garantujú možnosť jednoduchej aplikácie. Naučíte sa, ako zaviesť systém manažérstva kvality s jeho základnými zásadami, štruktúrami, postupmi a zodpovednosťami. Budú Vám prezentované základy noriem rady ISO 9000 a ich uplatnenie a možnosti zavedenia procesne orientovaných systémov manažérstva kvality.

Trvanie: 3 dni

Predpoklady: Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Rozsah: Rozsiahle školiace materiály Skúsený školiteľ Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami Obed a jedlo počas prestávok Potvrdenie o účasti Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorý sa chcú podieľať na zavádzaní alebo ďalšom rozvoji systému manažérstva kvality ako aj osoby, ktoré si chcú osvojiť základné poznatky v oblasti manažérstva kvality.

Poznámka k cene

Pri registrácii viac účastníkov z jednej firmy poskytujeme 10 % zľavu z ceny druhého účastníka. Pre on-line rezervácie je poskytnutá zľava vo výške 3%.

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Miškovic
+421 48/471 58 38
mm@tqm.com

Hodnotenie
Organizátor