Detail kurzu

Podologické minimum

Centrum pedikúry, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí pracujú v oblasti pedikúry a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o základné podologické vyšetrenia chodidla a predkolenia na podoskope a iných základných vyšetrovacích prostriedkoch. Pri výuke sa zameriavame na spojenie teoretických znalostí o anatómií nohy s ich praktickým využitím pre základné vyšetrenia. Frekventant bude schopný klientovi názorne ukázať chyby a deformity na jeho chodidle. Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia.

Obsah kurzu

Rozsah vzdelávacích aktivít

  1. teoretická časť

Ortopedická stavba nohy, fyziológia nohy, poruchy postavenia chodidiel 3 hodiny

  1. praktická časť – Odborná prax

Praktické ukážky a nácvik vyšetrenia nôh 5 hodín Celkový rozsah kurzu 8 hodín

Cieľová skupina

Max. 10 frekventantov Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová Podmienkou prijatia frekventanta na kurz je a aby uchádzač mal úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka a minimálna prax v odbore pedikúra 0,5 roka a základné znalosti z anatómie, fyziológie a patofyziológi­e nohy.

www.cmp.sk

Kontaktná osoba

Ing. Milada Nádašiová
+421 905 271 165
nadasiova.milada@gmail.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať