Detail kurzu

Kreatívne riešenie problémov a nástroje zlepšovania I

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Popis kurzu

Prezentovať účastníkom školenia známe modely riešenia problémov vo väzbe na firemnú kultúru, definovať reálny cyklus riešenia problému, interpretovať súbor nástrojov zlepšovania, identifikovať relevantné nástroje pre riešenie konkrétneho problému, demonštrovať použiteľnosť zvolených nástrojov zlepšovania pri riešení konkrétneho problému, posilniť tímového ducha riešení reálnych problémov.
Účastník získa vedomosti a zručnosti k efektívnemu využitiu nástrojov zlepšovania pre riešenie problémov.

Obsah kurzu

 • Problém (prejav, dopad, príčiny)
 • Kategorizácia problémov v kontexte firemnej kultúry Role pri riešení problémov
 • Workshop I – Kto, komu a aké problémy spôsobuje?
 • Štandardizované modely riešenia problémov
 • 8DReport, A3 Practical Problem Solving
 • Použitie kreatívnych nástrojov v štandardizovaných modeloch
 • Workshop II – 8D Report ako univerzálny štandard?
 • Identifikácia, definícia a uvedomenie si problému
 • Occamova britva, Brainstorming, brainwriting, brainwalking – –
 • Myšlienkové mapy, PDCA, 6 slov
 • Workshop III – Výber a definovanie problému
 • Hľadanie súvislostí, roztriedenie a kvantifikácia
 • Vývojový diagram, Ishikawa diagram, Histogram, regulačný diagram, Pareto diagram
 • SWOT, Analýza silového poľa
 • Workshop IV – Analýza súvislostí problému
 • Koreňové príčiny, 5× prečo
 • Diablov advokát
 • Workshop V – Syntéza riešenia problému
 • Kombinovanie a prepájanie nástrojov
 • Mix nástrojov pre 8DReport a A3 Practical Problem Solving
 • Workshop VI – A3 Practical Problem Solving
 • Vlastný alebo prebraný/diktovaný model riešenia problémov?
 • Benefity a riziká
 • Workshop VII – váš organizačný štandard riešenia problémov

Cieľová skupina

Pracovníci zodpovední za efektívne riešenia problémov a všetci, ktorí sú zaviazaní používať konkrétne nástroje zlepšovania

Poznámka k cene

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, školiteľa, občerstvenia, obed a školiacich materiálov.

Hodnotenie
Organizátor