Detail kurzu

Aktuálne novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia so správou daní a z nich vyplývajúcich práv a povinností pre daňové subjekty.

Účastníkom školenia bude predstavený prehľad o aktuálnych zmenách v zákone č. 222/2004 Z. z.         o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ich aplikácia v praxi so zameraním sa na ustanovenie zákona, ktoré boli novelizované k 01.01.2023. 

Obsah kurzu

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:

¨ Zákon o dani z pridanej hodnoty - aktuálne novelizácie zákona, najmä zmeny, ktoré vstúpili do platnosti k 01.01.2023

¨ Prípadové štúdie z praxe správcov dane (daňových úradov)

Cieľová skupina

Fyzické osoby, alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí sú registrovaní na DPH, začínajú s podnikateľskou činnosťou, plánujú vykonávať podnikateľskú činnosť a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor