Detail kurzu

Slovenský jazyk na každodennú komunikáciu - polointenzívny kurz

Súkromná jazyková škola iCan

Popis kurzu

Cieľom kurzu je dosiahnutie schopnosti komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca . Rozvíjať všetky jazykové kompetencie a aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.

Obsah kurzu

Vyučovanie so skúsenými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami s vyučovaním slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Trvanie: 3 mesiace.

Počet študentov v skupine: 5 – 12.

Intenzita vyučovania: 4 hodiny do týždňa.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o štúdium slovenčiny – cudzinci:

  • ktorí sa zaujímajú o štúdium slovenčiny z pracovných dôvodov ( zamestnanie, založenie firmy na Slovensku),
  • ktorí chcú komunikovať v slovenčine v bežnom každodennom živote,
  • krajania, ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.
Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z Poznámka k cene

Cena kurzu 350 eur / 130 eur mesačne

Hodnotenie
Organizátor