Detail kurzu

Anglický jazyk - denné a intenzívne kurzy, testovanie a jazykový audit

in-Language s.r.o.

Popis kurzu

Prax v komunikácii v cudzom jazyku, vyjadrovať sa jasne a zrozumiteľne, zvýšiť sebavedomie, komunikovať v stresových situáciách, zdokonaliť presvedčovacie schopnosti v cudzom jazyku, sústrediť sa na komunikáciu, nie na jazyk.

Obsah kurzu

Hlavným cielom týchto kurzov nie je učiť sa niečo nové, ale posilniť to staré. Mozog je ako motor auta, keď sa nepoužíva, hrdzavie. Potrebuje tréning. Štúdium cudzieho jazyka je jedna vec a uplatnenie daného jazyka v praxi, druhá. Najväčšou bariérou pri komunikácii v cudzom jazyku je strach a nízke sebavedomie a to väčšinou pramení s nedostatočnou praxou. Zaujímavosťou je, že v cudzom jazyku klesá IQ človaka minimálne o 20%, v závislosti od jeho jazykových znalostí a preto je dôležité sa sústrediť na zvyšovanie sebavedomia, odstránenie strachu s komunikácie a hlavne uvedomovaním si, že všetci robíme chyby a preto je dôležitejšie Obsah kurzu: brainstorming role-plays jazykové hry gramatika prezentácie odborné témy riešenie konfliktov v cudzom jazyku odbúravanie stresu a zvyšovanie sebavedomia a iné doplnkové cvičenia

Každý kurz sa prispôsobuje potrebám klienta. Po rokovaní s ním sa obsah a témy kurzu šijú na mieru.

Cieľová skupina

Na objednávku, individuálne a skupinové kurzy. Firemné kurzy. Intenzívne dvoj- a viacdňové kurzy kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí.

Poznámka k cene

cena je za kurz, nie za osobu

Kontaktná osoba

Darina Saleh-Szabo
+421 903 782 784
inlanguage@inlanguage.sk

Hodnotenie
Organizátor