Detail kurzu

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 + legislatívne zmeny 2019

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

Ing.Pavol Kukučka-lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti

PROGRAM:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018

 • Povinnosti, termíny a sankcie
 • Daňové tlačivá – zmeny v niektorých tlačivách
 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2018
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD ) na daňovníka
 • Príspevky do III. piliera
 • NČZD na manžela/manželku
 • Kúpeľná starostlivosť
 • „ Milionárska daň “, nerovná daň
 • Ročný daňový bonus
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • Špecifiká týkajúce sa
 • poberateľov dôchodkov, „projektových“ zamestnancov
 • miest a obcí ( primátor, starosta, hlavný kontrolór )
 • preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2019

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2019
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2019
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019
 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2019
 • Zákon č.5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2,

Dátum a čas: 09:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť v meste Komárno !

Cieľová skupina

Všetci záujemci o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Kontaktná osoba

Marta Fábryová
+421 908 708 446
famer@famer.sk

Hodnotenie
Organizátor