Detail kurzu

Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

Ing.Pavol Kukučka-lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti

PROGRAM:

Zrážky zo mzdy zamestnanca… okrem iného aj:

 • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, zrážky so súhlasom zamestnanca, bez súhlasu zamestnanca, obmedzenie výšky zrážky
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov (exekúcie, nariadenia súdu a správnych orgánov, dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka )
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018
 • Použitie “tretinového systému” pri výpočte zrážok, vyživované osoby, výpočet čistého príjmu
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne
 • Vykonávanie zrážok pri viacerých zrážkach, exekúciách
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok
  • Súčinnosť zamestnávateľa podľa § 43 Exekučného poriadku
  • Použitie § 78 Exekučného poriadku

Osobný bankrot – podmienky

– Centrum právnej pomoci

– oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom

– nedotknuteľné pohľadávky

– osobný bankrot zamestnanca a jeho vplyv na povinnosti zamestnávateľa

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru komplexne

 • druhy dohôd :
  • Dohoda o vykonaní práce
  • Dohoda o pracovnej činnosti
  • Dohoda o brigádnickej práce študentov
 • mzdové zvýhodnenie za :
  • prácu v sobotu, nedeľu
  • za nočnú prácu
  • zvýšená odmena za prácu vo sviatok
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018 pri uplatňovaní výnimky

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2,

Dátum a čas: 09:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť v meste Komárno !

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Kontaktná osoba

Marta Fábryová
+421 908 708 446
famer@famer.sk

Hodnotenie
Organizátor