Detail kurzu

„Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018“

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

Ing. Pavol Kukučka – lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti

PROGRAM:

Zrážky zo mzdy zamestnanca… okrem iného aj :

 • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, zrážky so súhlasom zamestnanca, bez súhlasu zamestnanca, obmedzenie výšky zrážky
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov (exekúcie, nariadenia súdu a správnych orgánov, dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka )
  • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018
 • Použitie “tretinového systému” pri výpočte zrážok, vyživované osoby, výpočet čistého príjmu
  • Prednostné a neprednostné pohľadávky
  • Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne
  • Vykonávanie zrážok pri viacerých zrážkach, exekúciách
  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok
   • Súčinnosť zamestnávateľa podľa § 43 Exekučného poriadku
   • Použitie § 78 Exekučného poriadku

  Osobný bankrot – podmienky
  – Centrum právnej pomoci
  – oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom
  – nedotknuteľné pohľadávky
  – osobný bankrot zamestnanca a jeho vplyv na povinnosti zamestnávateľa

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru komplexne
– druhy dohôd :
– Dohoda o vykonaní práce
– Dohoda o pracovnej činnosti
– Dohoda o brigádnickej práce študentov
– mzdové zvýhodnenie za :
– prácu v sobotu, nedeľu
– za nočnú prácu
– zvýšená odmena za prácu vo sviatok
– dohody dôchodcov od 1.7.2018 pri uplatňovaní výnimky

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY

Začiatok a ukončenie školenia: 9:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Cieľová skupina

Všetci záujemci o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Kontaktná osoba

Marta Fábryová
+421 908 708 446
famer@famer.sk

Hodnotenie
Organizátor