Detail kurzu

Microsoft SharePoint pre používateľov I. - všeobecné školenie

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Riešili ste niekedy vo firme problém s dostupnosťou dokumentov? Napr. dôležitý firemný dokument zverejnený na sieťovom disku niekto omylom zmenil a nikto si to nevšimol? Alebo potrebujete evidovať všetky zmeny v dokumente a vedieť kto ich vykonal? Riešenie tohto problému sa volá Microsoft SharePoint. Umožňuje zdieľanie dokumentov s možnosťou ukladania ich verzii. Podporuje aj zložité registratúrne riešenia, v ktorých je potrebné jasne nastaviť práva a prístupy v každej fáze života daného dokumentu (od jeho vytvorenia, cez používanie a archiváciu až po skartáciu). SharePoint je postavený ako webové riešenie, ktoré nie je zamerané len na zdieľanie dokumentov ale na celé portálové riešenia. Jeho možnosti využitia sú rôznorodé od jednoduchého priestoru na zdieľanie firemných dokumentov až po kompletné intranetové / internetové portály. Kurz Microsoft SharePoint pre užívateľov 1 - všeobecné školenie je určený pre užívateľov aj administrátorov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s technológiou SharePoint, alebo si potrebujú prehĺbiť svoje znalosti. Kurz je zameraný na úvodný prehľad technológie SharePoint, a na základnú prácu so súbormi v knižniciach a zoznamoch. Účastník tohto kurzu by mal ovládať základnú prácu s počítačom, predpokladá sa priemerná užívateľská zdatnosť s aplikáciami balíka MS Office.

Obsah kurzu

===Popis technológie Microsoft SharePoint - Základné spôsoby využitia technológie Microsoft SharePoint - Portál na spoluprácu - SharePoint publikačný portál - Prehľad ďalšieho využitia v rámci veľkých spoločností - Porovnanie verzií a edícií Microsoft SharePoint - Prehľad edícií Microsoft SharePoint - Prehľad verzií a porovnanie funkcionality starších verzií - Služba SharePoint Online v rámci balíka Office 365 - Navigácia v lokalitách SharePoint lokalitách (sites) - Čo je to webová lokalita (web site) - Význam Top Level Lokality - Vytvorenie webovej lokality - Pochopenie štruktúry lokalít - SharePoint aplikácie a ich súvis so zoznamami (lists), knižnicami (libraries) - Prehľad často používaných šablón lokalít - Lokalita na tímovú spoluprácu - Lokalita na projektovú spoluprácu - Repozitár na Visio dokumenty -Firemná wiki -Firemný blogovací priestor - Prehliadka aplikácií - Knižnica - Zoznam Úlohy - Zoznam Kalendár - Zoznam Kontakty - Zoznam Oznamy - Práca s vlastnými užívateľskými stránkami - Význam lokality OneDrive (MySite) - Rozdiel medzi OneDrive lokalitou a OneDrive softvérom - Konfigurácia osobných informácií ===Práca s údajmi v knižniciach (libraries) a zoznamoch (lists) - Základná práca s knižnicami - Vytvorenie knižnice - Možnosti pri nahrávaní súborov do knižnice - Otváranie a úprava dokumentov v SharePoint knižnici z balíka Microsoft Office - Základná práca so zoznamami - Využitie predvoleného zoznamu - Vytvorenie vlastného zoznamu - Vytvorenie novej položky v zozname - Sledovanie zmien - Nastavenie upozornení pri zmene dokumentu - Sledovanie dokumentov cez funkciu sledovať (follow) - Paralelná spolupráca na dokumente - Úprava zoznamu a knižnice - Používanie priečinkov - Pridávanie vlastných stĺpcov, nastavenie typu údaja - Využívanie údajov z iných zoznamov pri tvorbe stĺpcov - Používanie metadát pri súboroch v knižnici - Zoraďovanie a filtrovanie obsahu - Vytváranie vlastných pohľadov (views) - Práca s verziami a potvrdzovanie obsahu - Rezervácia dokumentu - Nastavenie sledovanie verzii - Nastavenie vyžadovaného schválenia pred publikovaním - Práca s dokumentom, ktorý podporuje verzie - Automatizovanie schvaľovania pomocou Approval Workflow - Nastavenia knižníc a zoznamov - Nastavenie názvu a navigácie - Prehľad pokročilých nastavení - Nastavenie overovania vstupných údajov - Nastavenie prístupu na úrovni lokality - Nastavenia prístupu na úrovni zoznamu / knižnice - Nastavenie šablóny nového dokumentu

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať