Detail kurzu

Elektronická alebo virtuálna registračná pokladnica??

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o predpisoch v oblasti používania registračných pokladníc, podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice

Obsah kurzu

Základné pojmy a novinky platné od 1.1.2018 v oblasti evidencie tržieb Uvedenie ERP/VRP do prevádzky Postup a povinnosti podnikateľa (základné kritériá pre výber ERP/VRP, postupnosť krokov) Používanie a prevádzka ERP/VRP Povinnosti podnikateľa a servisnej organizácie, (ako správne evidovať tržbu, ako predchádzať sankciám v súvislosti evidenciou tržieb, uchovávanie údajov, validácia, súčinnosť pri kontrole…) Ukončenie používania ERP a VRP Postup a povinnosti podnikateľa, VRP – výhody a nevýhody, predstavenie prostredia VRP, praktická ukážka používania VRP (webovej aj mobilnej aplikácie),

Dĺžka školenia, termíny a miesta školenia: 4 hodiny Školenie začína o 9.00 hod.

Termín na zasielanie prihlášok je do 20.6.2018

Maximálny počet účastníkov školenia: 30

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR

Lektorské obsadenie: Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

  • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

(https://www.financnasprava.sk/…vis/skolenia)

Cieľová skupina

Školenie pre vzdelávanie verejnosti „Elektronická alebo virtuálna registračná pokladnica??“ je určené pre fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar, alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“), a ďalších, ktorí sa potrebujú nielen orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor