Detail kurzu

Elektronická komunikácia s FS

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Účastníci školenia sa počas prezentácie oboznámia s problematikou povinnej elektronickej komunikácie so správcom dane (daňovým úradom), ktorá sa vykonáva v zmysle § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby uvedené v § 165g ods. 2 uvedeného právneho predpisu.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Základné informácie

 • osoby s povinnosťou elektronickej komunikácie
 • spôsoby odosielania dokumentov finančnej správe
 • aplikácia eDane
 • technické a programové vybavenie potrebné pre elektronickú komunikáciu

Registrácia používateľa

 • registrácia s KEP (kvalifikovaný elektronický podpis)
 • registrácia bez KEP
 • registračný formulár
 • autorizácia používateľa s KEP
 • autorizácia používateľa bez KEP (dohoda s daňovým úradom)
 • evidenčný list

Postup používateľa po registrácii

 • prihlásenie sa na portál FS po registrácii
 • podávanie dokumentov – pravidlá
 • zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov
 • práca s elektronicky podpísanými dokumentmi
 • najčastejšie otázky daňových subjektov týkajúce sa elektronickej komunikácie
 • ďalšie praktické informácie

Všetky školenia začínajú o 9.00 hod.

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr do: 26.11.2018

Maximálny počet účastníkov školenia: 60

Lektorské obsadenie: Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

 • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk
 • https://www.financnasprava.sk/…vis/skolenia

Cieľová skupina

Školenie „Elektronická komunikácia“ je určené pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorých sa týka povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane od 01.07.2018 (ďalej len „podnikateľ“) a iných, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike. Jedná sa o podnikateľov podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrovaných pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a dosahujúcich príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 uvedeného právneho predpisu.

Hodnotenie
Organizátor