Detail kurzu

Manažérska Akadémia I

Cadet Go Slovakia

Popis kurzu

Zmysel a ciele Manažérskej akadémie I:

Pomôcť začínajúcim manažérom v začiatkoch práce, pomôcť eliminovať riziká na štarte

Získať ucelenú predstavu o úlohe manažérov

Osvojiť si postupy a techniky manažérskej práce na praktických príkladoch

Vybudovať správne manažérske postoje

Najvhodnejší pre:Začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, team leadrov, majstrov, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície

Obsah kurzu

Obsah kurzu 2 + 2 dni:Modul 1 - Taktika prechodu a štartu manažéra

Základné chyby na štarte manažéra

Definovanie všetkých manažérskych rolí a zodpovedností

Posilňovanie slabých rolí manažéra

Budovanie manažérskej autority

Modul 2 - Vedenie ľudí a tímov

Analýza súčasného štýlu vedenia manažéra

Situačné vedenie a jeho použitie v praxi

Ako stanovovať, komunikovať ciele a úlohy

Delegovanie úloh ako pracovný nástroj

Spätná väzba - pozitívna kritika a pochvala

Modul 3 - Komunikácia na pracovisku

Ako spravovať komunikačné kanály v spoločnosti

Informácie a dezinformácie, informačné šumy

Krízová, prevádzková a preventívna komunikácia

Reč tela a jej využitie v komunikácii

Vedenie osobných rozhovorov, Win-Win technika

Modul 4 - Motivácia pracovníkov

Motivačná energia a jej používanie pri motivácii

Motivátory a príprava motivujúceho prostredia

Demotivácia, riziká vyhorenia

Typy zamestnancov

Motivačné nástroje, ako zacieliť motiváciu

Modul 5 - Efektívna práca s časom

Žrúti času a kroky na ich odstránenie

Stanovovanie priorít v práci manažéra

Úlohy a ich delenie na fázy

Paretovo pravidlo v praxi

Plánovanie činností manažéra

Technické pomôcky pre efektívnu prácu

Modul 6 - Vedenie porád a stretnutí

Porada ako riadiaci nástroj

Techniky vedenia porád - obsah a forma vedenia porady

Časový harmonogram porady

Efektívne využitie času na poradách

Typológia účastníkov porád

Efektívne riadenie diskusie

Použité metodické prístupy:

Manažérska akadémia aktívne zapája účastníkov do tematiky a nácvikov, účastníci sú zároveň partneri, ktorí sa od seba navzájom učia a získavajú širší nadhľad.

60% času sa odohráva riešením situácií z praxe, nácvikom alebo skupinovými činnosťami

pracuje sa v menších skupinách, v ktorých účastníci hrajú rôzne role

každý deň sú realizovaná 3-4 cvičenia rôzneho tematického zamerania

celkom je v priebehu všetkých šiestich modulov realizovaných 26 cvičení a simulácií.

viac na: www.cadetgo.sk

Certifikát Úspešný absolvent kurzu obdrží Certifikát Poznámka k cene

Pozor 2+2 dni ! V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Kontaktná osoba

Libor Kotlán
+421 905 253 933
info@cadetgo.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať