Detail kurzu

Inovácie a nové trendy v controllingu a ich využitie vo firme

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými poznatkami z oblasti controllingu. Účastníci spoznajú možnosti využitia a implementácie najnovších vedných poznatkov z controllingu a ich použitím v praxi na praktických príkladoch.

Obsah kurzu

  1. Controlling ako metóda úspešného podnikania. Schéma controllingového procesu a jeho filozofia. Organizácia controllingu v organizáciách.
  2. Strategický controlling. Hlavné nástroje strategického controllingu. Výstavba strategického controllingu vo firme na základe prvkov Balanced Scorecard.
  3. Operatívny controlling. Rozpočet výkonov, finančný plán, plánovaná bilancia, kalkulácie plánovaných nákladov.
  4. Návrh koncepcie nákladového controllingu postaveného na Activity Based Costing.
  5. Diferencovanie nákladových druhov, tvorba ročného plánu a čiastkových plánov, príprava kalkulácie.
  6. Postup výstavby controllingu vo firme, úpravy databáz.
  7. Tvorba plánov v oblasti ekonomiky firmy.
  8. Začlenenie marketingového plánu do systému controllingu.

Cieľová skupina

Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií

Certifikát Certifikát za účasť na online školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau, Ing.
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor