Detail kurzu

Nové prístupy, pohľady a trendy v marketingu / - Marketing pre malé a stredné firmy - Faktory úspechu a Nové pohľady na tvorbu marketingovej stratégie a plánu

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

A/ Nové prístupy, pohľady a trendy v marketingu alebo Šesť oblastí , ktorým je potrebné venovať pozornosť:

Dynamika posledných rokov prinútila marketérov zmeniť prístup aj spôsob práce. Neuveriteľne rýchly vývoj technológií, zvýšenie objemu prenášaných dát, sociálne siete ako súčasť súkromného aj profesného života a rozdiel medzi v prieskumoch deklarovanými preferenciami a reálnym predajom vedú k nutnosti zmeniť pohľady a prístupy. Potrebujeme nové kreatívne riešenia, lepšie poznať zákazníka, nájsť nové cesty k vytváraniu zisku. Ponúkame na financie nenáročné námety a mnohé príklady z praxe.

Program kurzu:

Účastníci získajú vedomosti o nových možnostiach v marketingu. Zameriavame sa na hlavných 6 oblastí, ktoré vyžadujú pozornosť. Prinášame informácie o najaktuálnejších marketingových smeroch a novinkách i námety na zefektívnenie činností. Účastníci získajú informácie a vedomosti o najúspešnejších stratégiách, zmene pohľadu na zákazníka, ako predchádzať rozdielom medzi výsledkami prieskumu a reálnym predajom. Poskytneme námety, čo urobiť, aby firma bola konkurencieschopná aj v roku 2013.

B / Marketing pre malé a stredné firmy – Faktory úspechu a Nové pohľady na tvorbu marketingovej stratégie a plánu

Účastníci získajú vedomosti o potrebe a možnostiach marketingu v malých a stredných firmách. Získajú vedomosti o prístupe k tvorbe marketingového plánu a faktoroch úspechu. Seminár prináša informácie aj o najaktuálnejších marketingových smeroch a novinkách, ktoré sú v súčasnej dobe efektívne a finančne menej náročné, o ich využití v praxi a zaradení do marketingových plánov.

Obsah kurzu

A/ Nové prístupy, pohľady a trendy v marketingu:

 1. Stratégia

transformácia firiem na experience-driven organization, dôležitosť prepojenia skúseností z každodennej praxe a firemných dát a údajov za účelom riadenia vzťahov so zákazníkmi „outside -in“, nový pohľad na dôležitosť a spôsob chápania správania zákazníkov vytváranie a využívanie digitálnych platforiem nevyhnutnosť CX designu   2)  Zákazník segmentácia – ako správne na to pochopenie nákupných zvyklostí a zdrojov sťažností za účelom zníženia nákladov a zvýšenia obratu: neuromarketing deklarovaná a skrytá motivácia zákazníckeho správania, deklarácia zákazníkov vs prax oblasti kam implementovať výsledky zákazníckeho správania sa v praxi  

 1. Zákaznícke prieskumy a riešenia

ako definovať prieskumy – určenie cieľa, zadanie pre agentúru, výber agentúry – čo vie poskytnúť agentúra a čo nie konfrontovanie výsledkov prieskumu s firemnými dátami a výsledkami platforiem – internet, mobil, TV

 1. Procesy

zvýšenie potreby „cross-funtional“ procesov na riadenie každodenného biznisu – okamžitosť, presnosť, informovanosť, šitie na mieru unifikácia procesov vs reakcia na lokálne odlišnosti

 4) Integrácia sociálnych médií do marketingového plánu tradičné kanály vs nové sofistikované využívanie sociálnych sietí: -      ktoré sociálne siete sú vhodné –      úloha gamification -      príklady využívania sociálnych, ktoré pomáhajú designovať značku, generujú brand
awarenes, zákazníkov a profit  

 1. Úloha technológií

sociálne vzťahy so zákazníkmi sa stávajú nosným pilierom – počúvanie, rozprávanie, podporovanie, posilňovanie imidžu, zaangažovanie zákazníkov mobilný svet: internet a zariadenia (smart phony, tablety), prenos dát, mobilné aplikácie umožňujú zvyšovať produktivitu priameho predaja uplatnenie technológií v marketingu umožňuje inovácie prierezovo cez firmu: strategické rozhodovanie, produkty, služby a aktivity pre zákazníkov, priamo pri predaji  

 1. Čo predáva

zľavy – pozadie sveta zliav – kamenné obchody, zľavové portály on-line svet zákaznícka angažovanosť _____________­________________________­________________________­___

B/ Marketing pre malé a stredné firmy- Faktory úspechu Nové pohľady na tvorbu marketingovej stratégie a plánu:

 • Faktory úspechu a neúspechu v podnikaní
 • Význam marketingu, propagácie a reklamy v podnikaní
 • Úloha marketingu a propagácie pri začatí podnikania, marketingový mix, prieskum prostredia – legislatíva, podpora zo strany štátu, možné prekážky v podnikaní, analýza konkurencie
 • Odhalenie silných a slabých stránok SWOT a Johariho okno
 • Vytvorenie vlastnej značky – čo to znamená, ako postupovať a odlíšiť sa od konkurencie
 • Cenotvorba – náklady, vlastná hodnota značky, ceny konkurencie
 • Rôzne formy marketingu

a/ klasické: reklama – čo to je, tvorba – kreatíva, výber médií, úloha agentúry, ako robiť dobrú reklamu, text, farby, hudba… PR komunikácia – účel, čo komunikovať, úloha agentúry Direct marketing b/ nové: internet (sociálne siete, blogovanie), guerilla marketing, Webová stránka- vizitka podnikania, základné informácie o tvorbe stránky a možnosti

 • Kontakty – získavanie, práca s nimi a využitia
 • Zákazníci – ako ich vnímať, čo rozumieme pod pojmom zákaznícky/ klientský servis, tipy na riešenie reklamácií v kocke
 • Význam inovácií produktu a služieb v priebehu podnikania, kedy inovovať, kedy zmeniť produkt a služby
 • Základné body na tvorbu stratégie
 • Tvorba marketingového plánu

Cieľová skupina

 • manažéri PR a marketingu
 • špecialisti marketingu, PR, podpory predaja a obchodného oddelenia a starostlivosti o zákazníka(špe­cialisti, manažéri, riaditelia)
 • manažéri pre stratégiu a business development, CRM špecialisti
 • majitelia malých a stredných podnikov
 • podnikatelia
 • členovia manažmentu
 • majitelia malých a stredných podnikov,
 • všetci tí, ktorí si chcú doplniť vedomosti z oblasti marketingu
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

cena je za 1 kurz; pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor