Detail kurzu

Inovácie a tvorivé techniky vedenia ľudí a ich využitie v manažmente zmeny

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Inovácie a tvorivé techniky riešenia problémov, inovatívne vedenie mítingov a využitie inovatívneho premýšľania v manažmente zmeny

Interaktívny tréning so skupinovým koučingom, s použitím priaktívnych a kreatívnych metód a facilitovanej práce v skupinkách, s cieľom aktivovať kreatívne a inovatívne myslenie u seba, u kolegov, zvýšiť motiváciu a angažovanosť, maximalizovať inovatívny potenciál, a vyťažiť  z vnímania, pozorovania a jedinečnej kontribúcie každého jednotlivca (pracovníka), navrhnúť zmeny a zaviazať sa k ich realizácii a tým zvýšiť lojalitu k firme a motivovanosti v nej umožniť ďalej rásť - posúvať spoločne firmu dopredu cez vypočutie a zaangažovanie každého a alokovanie potenciálu na správne miesta.

Popis kurzu a jeho benefity:

 • Uvoľníte svoj kreatívny potenciál
 • Pochopíte fázy a komponenty dôležité pre proces inovácií a akú rolu v tom zohráva kreativita a kde sa v ňom nachádzate vy
 • Spoznáte techniky tvorivého myslenia a na vlastnej koži si v tíme vyskúšate ich využitie na modelových situáciách z vašej praxe
 • Naučíte sa ako uplatniť tvorivé techniky pri vedení mítingov, tvorení stratégie a riešení problémov
 • Uvidíte ako myslia ostatní, čo všetko sa dá využiť pri hľadaní odpovedí na otázky, rozviažete v sebe potenciál riešiť problémy a budete schopní dochádzať k praktickým a inovatívnym riešeniam
 • Osvojíte si techniky rýchleho koučovania zamestnancov, spolupracovníkov a i seba samého – ako odstrániť bloky, uvoľniť motiváciu a nájsť akčné riešenie
 • Porozumiete základom manažmentu zmeny a využitia tvorivého myslenia a motivujúcej komunikácie v manažmente zmeny

Obsah kurzu

Rozsah a obsah tréningu:

 • (2)3 dni (9:00 –17:00) – podľa rozsahu a výberu techník a tém možné zúžiť

Obsahová náplň:

 • Kreativita a proces inovácie
 • Tvorivé myslenia ako nástroj efektívnejšieho riešenia problémov
 • Techniky tvorivého riešenia problémov princípy, pravidlá použitia, význam a a ich nácvik v praxi na konkrétnych problémoch a modelových situáciách
 • Brainstorming a vedenie mítingov k stratégii a zmenám
 • Disneyho model pri riešení problémov a zavádzaní inovácií
 • 6 klobúkov myslenia – technika pri tímovom vedení porád a hľadaní riešení
 • Krátky koučing s rýchlym účinkom – ako dôjsť od problému cez cieľ k riešeniu a akčnému plánu za 10–20 min a posunúť kolegu, či seba vpred
 • Synektika – skupinové Out of the box thinking – hľadanie riešení kde sme „Stuck in the problem“ pomocou systému analógií
 • Nastavovanie „akčných plánov a ownership k riešeniam“ získaným tvorivými technikami myslenia
 • Kotterov model manažmentu zmeny – ako od prezentovať zmenu, zaviesť inováciu, získať podporovateľov a od komunikovať zmenu vo firme tak, aby ju ľudia prijali

Forma – Metódy: prednášky, techniky a ich nácvik, tvorivé hry, diskusie, koučing

V cene tréningu: lektori, materiály, pomôcky, celodenné občerstvenie, certifikát

Cieľová skupina

Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov pre manažment a špecialistov vo firemnom prostredí Otvorený tréning pre verejnosť: 1 skupina: 6 os.

 • Manažéri, tím lídri
 • Vedúci porád
 • Inovátori,ľudia so záujmom zlepšenia kreatívneho myslenia
 • Koučovia
 • Majitelia firiem
 • Ľudia so záujmom vyrásť pre vedenie ľudí
Poznámka k cene

Tréning je možný realizovať na objednávku - workshop šitý na mieru.

Hodnotenie
Organizátor