Detail kurzu

ADR školenie vodičov - Žilina

CMS TREND spol. s r.o.

Popis kurzu

Jedná s o medzinárodné školenie na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou – školenie vodičov ADR. Vodiči po absolvovaní skúšky získajú medzinárodné osvedčenie ADR (tzv. oranžový preukaz ADR).

Školenia ADR prebiehajú v pravidelných intervaloch vždy jeden krát mesačne. Termíny aktuálnych školení si môžete pozrieť na našej stránke www.cmstrend.sk

ADR osvedčenie vodiča na prepravu nebezpečných vecí vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR po úspešnom absolvovaní školenia vodičov na tento účel schválenou organizáciou a po zložení záverečných skúšok. Preukaz ADR sa vystavuje na 5 rokov a platí od dátumu prvej skúšky a vydania.

Obsah kurzu

Základné školenie vodičov ADR, pre prepravu nebezpečných vecí inak ako v cisternách s možnosťou rozšírenia aj na cisterny, alebo triedu 1 alebo triedu 7:

Základné školenie vodičov – pre prepravu látok a predmetov tried: 2,3,4.1,4.2,4­.3,5.1,5.2,6.1,6­.2,8,9 inak ako v cisternách (kusové zásielky – obal, prípadne voľne ložené látky) Školenie rozšírené o cisterny – pre prepravu látok a predmetov tried:2,3,4.1,4­.2,4.3,5.1,5.2,6­.1,6.,8,9 v cis­ternách. Školenie rozšírené o špecifické triedy: tr. 1 – Výbušné látky a predmety alebo tr. 7 – rádioaktívne látky a predmety. Školenie obnovovacie – obnova platnosti osvedčenia vodiča ADR, najskôr a zároveň najeskôr v poslednom piatom roku jeho platnosti. Ak v priebehu tejto doby dôjde k rozširovaciemu školeniu:

Pri rozširovacom školení sa platnosť preukazu nepredlžuje ! Predĺžiť platnosť školenia je možné v poslednom piatom roku a skúška musí byť vykonaná v čase platnosti preukazu !

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú vodiči prepravujúci nebezpečné veci v zmysel dohody ADR.

  • Základné školenie – kusová preprava
  • Základné školenie rozšírené o cisterny
  • Základné školenie rozšírené o tr. 1 – výbušné látky a predmety
  • Základné školenie rozšírené o tr. 7 – rádioaktívny materiál
  • Obnovovacie školenie ( podmienkou účasti na obnovovacom školení je platnosť pôvodného ADR preukazu ešte v čase skúšky)
  • Rozširovacie školenie na cisterny / triedu 1 / triedu 7 ( v prípade, že máte absolvované Základné ADR školenia )
Poznámka k cene

Cena je uvedená za základné školenie. Ostatné podľa typu školenia. Možnosť individuálnej zľavy.

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Nováková
+421 907 731 111
cmstrend@cmstrend.sk

Hodnotenie
Organizátor