Detail kurzu

Obnovovacie ADR školenie vodičov Žilina

CMS TREND spol. s r.o.

Popis kurzu

Kvalitná a komplexná príprava účastníkov školenia zameraná na obnovenie základných poznatkov o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou, s cieľom úspešne absolvovať záverečnú skúšku. Po absolvovaní skúšky každý účastník získa ADR osvedčenie platné 5 rokov.

Obsah kurzu

Jedná s o medzinárodné školenie na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou – školenie vodičov ADR. Vodiči po absolvovaní skúšky získajú medzinárodné osvedčenie ADR.

Pri obnovovacom školení účastník školenia obnovuje všetky triedy na ktoré má platné aktuálne osvedčenie.

Bližšie informácie o školeniach nájdete aj na našej webovej stránke www.cmstrend.sk

Cieľová skupina

Školenie je určené všetkým vodičom, ktorí prepravujú nebezpečné veci z pohľadu Dohody ADR – cestou a chcú si obnoviť platnosť svojho osvedčenia.

Pri obnovovacom školení je potrebné aby ADR osvedčenie bolo platné ešte v čase skúšky.

Certifikát platnosť ADR osvedčenia 5 rokov Poznámka k cene

Cena je uvedená za obnovu základného školenia. V prípade že máte osvedčenie platné aj na jedno z rozšírení napr. cisterna/tr.1/tr.7 sa cena navyšuje o 10 € za každé rozšírenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Nováková
+421 907 731 111
cmstrend@cmstrend.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať