Detail kurzu

Základné ADR školenie vodičov s rozšírením na tr. 1 (výbušné látky a predmety) Žilina

CMS TREND spol. s r.o.

Popis kurzu

Kvalitná a komplexná príprava účastníkov školenia zameraná na získanie základných poznatkov o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (kusová preprava a voľne ložená preprava), s cieľom úspešne absolvovať záverečnú skúšku. Po absolvovaní skúšky každý účastník získa ADR osvedčenie platné 5 rokov.

Obsah kurzu

Jedná s o medzinárodné školenie na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou – školenie vodičov ADR. Vodiči po absolvovaní skúšky získajú medzinárodné osvedčenie ADR.

Základné školenie vodičov – pre prepravu látok a predmetov tried: 1, 2,3,4.1,4.2,4­.3,5.1,5.2,6.1,6­.2,8,9 inak ako v cisternách (kusové zásielky – obal, prípadne voľne ložené látky).

Bližšie informácie o školeniach nájdete aj na našej webovej stránke www.cmstrend.sk

Cieľová skupina

Školenie je určené všetkým vodičom, ktorí chcú prepravovať nebezpečné veci z pohľadu Dohody ADR – cestou.

Certifikát platnosť ADR osvedčenia 5 rokov

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Nováková
+421 907 731 111
cmstrend@cmstrend.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať