Detail kurzu

KOMPAS+ Angličtina pre administratívu

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je zamerané na zvládnutie anglického jazyka na úrovni, ktorá je potrebná pre vykonávanie bežných administratívnych činností, formou ústnej aj písomnej komunikácie. Cieľom školenia je pomôcť účastníkovi nadobudnúť potrebnú slovnú zásobu, upevniť jeho istotu v komunikácii a zlepšiť plynulosť jeho prejavu. Obsahová náplň školenia je zameraná na všetky potrebné gramatické a syntakticko-lexikálne štruktúry pre komunikáciu v pracovnom prostredí a koncepciu bežnej aj formálnej korešpondencie. Počas školenia sa rozvíjajú zručnosti, ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Základná slovná zásoba z oblasti administratívy
  • Komunikácia v administratíve
  • Korešpondencia v anglickom jazyku

Školenie má rozsah 96 hodín a je organizované prezenčnou alebo online formou, zvyčajne ako 24 poldňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Praktická výučba je posilnená prostredníctvom konkrétnych príkladov vyjadrovania a písania, ako aj použitia komunikačných a odposluchových cvičení. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú záujem získať výhodu na trhu práce prostredníctvom rozvoja svojich komunikačných schopností v anglickom jazyku. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a zvládnutie anglického jazyka na základnej úrovni. Účastník nemusí byť aktívnym používateľom anglického jazyka. Vhodné sú akékoľvek predošlé skúsenosti s pracovným prostredím (pracovný úväzok, brigáda atď.).

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor