Detail kurzu

Príprava na maturitu - angličtina, nemčina

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Absolvent kurzu je pripravený na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, vie používať slovnú zásobu, gramatické konštrukcie a javy a dokázať sa kedykoľvek dohovoriť a vyjadriť k témam každodenného života, či budúceho profesijného záujmu.

Obsah kurzu

Kurz svojím obsahom nadväzuje, prehlbuje, rozvíja a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole. Príprava sa uskutočňuje na dvoch vedomostných stupňoch:

Stupeň A zodpovedá stupňu B2 Spoločného európskeho rámca Stupeň B zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho rámca


Cieľová skupina

Kurz je určený študentom stredných škôl alebo záujemcom z radov verejnosti, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z anglického, nemeckého jazyka – najmä na jej externú časť.

Hodnotenie
Organizátor