Detail kurzu

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.

Obsah kurzu

Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

účastnícky poplatok, študijný materiál, cena pre zmluvného klienta je 55 eur bez DPH

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať