Detail kurzu

Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches (DCMDS)

ALEF Distribution SK

Popis kurzu

4-dňové školenie účastníkom ukáže ako implementovať, administrovať a diagnostikovať vysoko dostupné a škálovateľné sieťové prostredia Storage Area Network (SAN) s využitím prepínačov Cisco MDS 9000 Series. Prostredníctvom odborného výkladu a praktických lab cvičení majú účastníci možnosť osvojiť si problematiku funkcionality a konfigurácie SAN infraštruktúry vrátane konfigurácie portov, port- channelov, zónovania a virtualizácie SAN, funkcií NPIV a NPV, atď. Školenie sa venuje tiež konvergovaným FCoE riešeniam, protokolu FC over TCP/IP, vybraným bezpečnostným funkciám a funkcii Inter-VSAN Routing (IVR), vrátane pohľadu na automatizáciu prostredníctvom NX-API a nástrojov na SAN analytiku. V rámci školenia sú tiež predstavené troubleshootingové a diagnostické postupy a nástroje špecifické pre prostredia SAN.

Obsah kurzu

• Predstavenie platformy Cisco MDS
o Cisco MDS 9700/9300/9200/9100 Hardware
o Cisco NX-OS
o Cisco DCNM
o Architektúra Fibre Channel
o Architektúra FCoE
• Popis najdôležitejších funkčností
o Management systém Cisco DCNM 11.x
o Riadenie prístupov na základe rolí (RBAC)
o Autentifikácia, autorizácia a audit (AAA)
o Virtuálne SAN siete (VSAN)
o Použitie a konfigurácia NPV a NPIV
o Konfigurácia port-channels a VSAN trunking
o Implementácia zón a smart zónovanie
o Konfigurácia device aliasov
o Inter-VSAN Routing
o Zabezpečenie v prostredí Fibre Channel sietí
• Predstavenie produktových inovácií
o 32-Gbps Fibre Channel
o Aplikačné programovacie rozhranie Cisco MDS NX-API
o Power-On Auto-Provisioning
o Slow Drain Analysis
o Analytické nástroje a streaming telemetrických informácií v prostredí SAN
o Cisco Secure Boot
• Inštalácia a implementácia Cisco MDS SAN riešení
o Inštalácia a základná konfigurácia
o Konfigurácia SAN Fabric: FC domény a FC služby
o Konfigurácia rozšírených SAN sietí (SAN Extensions)
• Diagnostika a odstraňovanie bežných problémov v prostrediach Cisco MDS SAN
o Diagnostika FC domén
o Diagnostika problémov so zónovaním a spájaním zón
o Diagnostika problémov s bootingom a aktualizáciami systému

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.
Hodnotenie
Organizátor