Detail kurzu

Implementing and Configuring the Cisco Identity Serv. Engine (SISE)

ALEF Distribution SK

Popis kurzu

Získanie vedomostí potrebných pre implementáciu, konfiguráciu a používanie Cisco ISE - Identity Services Engine systému. Počas školenia účastníci získajú teoretické a praktické znalosti potrebné pre:
• Implementáciu protokolu 802.1x do ich LAN siete s použitím rôznych spôsobov autentifikácie koncových zariadení.
• Riešenie prístupov do LAN siete pre návštevy.
• Nasadenie ISE s použitím treťostranných sieťových zariadení.
• Implementáciu Cisco ISE Profiling, BYOD a Posturing funkcionality.
• Zabezpečenie centrálnej autentifikácie, autorizácie a accountingu sieťových administrátorov použitím protokolu TACACS+.
• Použitie migračného nástroja pri migrácii z Cisco ACS systému na Cisco ISE.

Obsah kurzu

• Základný popis Cisco ISE systému
• Architektúra Cisco ISE a jeho nasadenie v LAN sieti
• Základné informácie o protokole 802.1x
• Konfigurácia autentifikačných a autorizačných politík
• Konfigurácia Cisco TrustSec funkcionality
• Web autentifikácia a riadenie "guest" prístupov
• Cisco ISE Profiler
• Cisco ISE BYOD
• Cisco ISE Posturing
• Konfigurácia politík pre "Network Access Device" funkcionalitu - TACACS protokol
• Reporting a "Troubleshooting"

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať