Detail kurzu

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Vzdelávací kurz zameraný na: deformačné tlakomery, elektronické tlakomery, prevodníky tlaku, krvné tlakomery, piestové tlakomery, kvapalinové tlakomery a tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel tlaku v metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel tlaku. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zml­úv

Obsah kurzu

  • Metrologická legislatíva
  • Všeobecná metrológia
  • Fyzikálne princípy merania tlaku
  • Základy konštrukcie tlakomerov
  • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
  • Praktická kalibrácia
  • Vyhodnotenie a spracovanie nameraných výsledkov
  • Operatívne riešenie problémov z praxe

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä metrológom – špecialistom pre meranie tlaku, pracovníkom metrologických laboratórií, vedúcim metrológom a manažérom kvality metrologických laboratórií.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor