Detail kurzu

Majstri vo výrobe

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Absolventi získajú informácie ako lepšie spoznať svojich kolegov, zdokonalia sa v riadení svojich podriadených, spoznajú nové formy vedenia a rozhodovania. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v pozíciách na líniovej a strednej a úrovni riadenia vo výrobných spoločnostiach.

Obsah kurzu

„Majster“ – jeho funkcie a úlohy

 • majster – riadiaci pracovník, vodca, kouč, priateľ, šéf, jeho úloha smerom k podriadeným a nadriadeným

Komunikácia

 • komunikácia s jednotlivcom a so skupinou
 • Tri kruhy – tím/jednotlivec/ú­loha
 • komunikácia v krízových situáciách

Typológia osobnosti

 • typológia ľudí podľa Junga
 • aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

Štýly vedenia ľudí

 • riadenie
 • koučing
 • podpora
 • delegovanie

Transakčná analýza

 • využitie TA v komunikácií a riadení ľudí
 • egostavy
 • pozitívne a negatívne pôsobenie

Stanovenie cieľov

 • metóda stanovovania cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovanie cieľov

„Pomôcky“ pre Vás

 • spätná väzba – možnosti, zásady a formy poskytovania
 • praktický nácvik podávania spätnej väzby
 • podpora a pochvala

Plánovanie času a aktivít

 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov

Cieľová skupina

Tréning je určený predovšetkým pre majstrov vo výrobe, teamleaderov a líniových manažérov.

Kontaktná osoba

Martin Migát Mgr.
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor