Detail kurzu

Kritické myslenie v etike podnikania

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Vzdelávací program poskytne účastníkovi predovšetkým prostredníctvom prípadových štúdií námety a návody na prístup k riešeniu aktuálnych morálnych otázok v praktickom živote podnikateľských subjektov, ale i nepodnikateľských inštitúcií a v súkromnom živote.

Obsah kurzu

Etika podnikania – vymedzenie a základné pojmy. Pohnútky konania ľudí; aplikácia kritického myslenia v etike podnikania – „Metóda piatich cambridgských kolégií“. Podnikateľská morálka v získavaní klientov a tvorbe zisku – prípadové štúdie Podnikateľská morálka v schvaľovacích a rozhodovacích procesoch – prípadové štúdie Podnikateľská morálka v ľudských zdrojoch a organizácii firmy – prípadové štúdie Filantropia versus Ekonomika spoločenstva

Cieľová skupina

Firemné kolektívy a individuálni zamestnanci podnikateľských subjektov, ale i široká verejnosť.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
+421 2/501 177 02
barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor