Detail kurzu

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi s bývalým diplomatom

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

  • objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej praxe a identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné,
  • získať základné informácie, rady a tipy ako profesionálne vystupovať a komunikovať s využitím prvkov štátneho a diplomatického protokolu,
  • získať informácie z oblasti etikety potrebné na sebavedomé a elegantné zvládanie pracovného a spoločenského kontaktu na všetkých nevyhnutných úrovniach.


V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie prebehne školenie online.

Obsah kurzu

Vymedzenie základných terminologických pojmov (diplomatický protokol, štátny protokol, ceremoniál, etiketa a pod.) Diplomatický protokol Štátny protokol (dokumenty upravujúce protokol v SR, protokolárne návštevy, protokolárne prednostné poradie oficiálnych predstaviteľov štátu a diplomatických zástupcov, používanie štátnej vlajky Slovenskej republiky a štátnej hymny Slovenskej republiky, základné formálne prvky ceremoniálu kladenia vencov, protokolárna korešpondencia a písomnosti,in­štitúcie zabezpečujúce protokol v Slovenskej republike), Spoločenská etiketa (spoločenská prednosť, oslovenie a tituly, pozdrav a predstavenie, neverbálna komunikácia, interkultúrne aspekty spoločenského kontaktu) Spoločenské podujatia a ich účastníci (príprava, pozvánky, zasadací poriadok, pravidlá správania sa, oblečenie, servírovanie, protokolárne poradie účastníkov spoločenských podujatí) Otázky a diskusia

Cieľová skupina

Zamestnancov verejnej správy, pôsobiacich najmä v organizačných útvaroch orgánov štátnej správy a samosprávy s prvkom štátneho a diplomatického protokolu a pre všetkých ktorých toto téma zaujíma.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor