Detail kurzu

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

EMBA Services, s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámenie sa s právnou úpravou prevencie prania špinavých peňazí /legalizáci príjmov z trestnej činnosti / a financovania terorizmu v podmienkach SR. Praktické uplatňovanie Zákona č. 297/2008 Z.z. jednotlivými povinnými osobami a plnenie zákonom stanovených povinností.

Obsah kurzu

1.Základné legislatívne normy upravujúce opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, 2.Zákon č. 297/2008 Z. z. 3.Výklad pojmov 4.POvinná osoba 5.Neobvyklá obchodná operácia – ako ich určiť 6.Program vlastnej činnosti – čo má obsahovať a ako ho vypracovať, 7.Spôsob vykonávania starostlivosti o klienta /základná, zjednodušená a zvýšená starostlivosť /, 8.uplatnenie rizikového prístupu v praxi 9.spracovanie a uchovávanie dokladov 10.spravodajská jednotka finančnej polície a nahlasovanie NOO 11.kontrola a sankcie 12.príklady z praxe a diskusia

Cieľová skupina

Povinné osoby v zmysle § 5 Zákona č.297/2008 Z.z., najmä:

 • súdny exekútor
 • audítor
 • účtovník
 • daňový poradca
 • PO alebo FO oprávnená sprostredkovať predaj,prenájom a kúpu nehnuteľnosti / realitná činnosť /
 • zmenáreň
 • leasingová spoločnosť
 • prevádzkovateľ hazardných hier
 • PO alebo FO oprávnená obchodovať s pohľadávkami
 • advokát
 • notár
 • PO alebo FO oprávnená vykonávať činnosť organiazčného alebo ekonomického poradcu
 • Povinná osoba – podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,
Certifikát osvedčenie o školení

Kontaktná osoba

Ernest Mészáros, Ing
+421 35/761 03 58
meszaros.emba@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor