Detail kurzu

Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať novovzniknuté problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi a návrhy na ich riešenia, na ktoré poukáže lektor – sudca pri určitých vybraných ustanoveniach nového Civilného sporového poriadku.

Problémové okruhy:

- Úkony súdu

- Úkony strán sporu

- Procesný útok

- Procesná obrana

- Sudcovská koncentrácia konania

- Dokazovanie

- Dôkazné prostriedky

- Splnomocnenie v súdnom konaní

- Doručovanie v súdnom konaní

- Označenie strán sporu v súdnom konaní

- Diskusia

Hodnotenie
Organizátor