Detail kurzu

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch zošitu a techník na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov.

Obsah kurzu

Tematické celky:

  • Úvod do jazyka Visual Basic for Applications v Microsoft Excel
  • Práca s objektom typu Range
  • Práca s procedúrami
  • Práca s funkciami
  • Práca s údajmi v zošite
  • Práca s užívateľským dialógom
  • Vytváranie dashboards

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí pracujú s údajmi v prostredí Microsoft Excel a majú záujem sa naučiť svoju činnosť automatizovať a zefektívniť, resp. prezentovať tieto údaje aj pomocou vytvárania interaktívnych výstupov (dashboards) vo forme tabuliek a grafov. Programovacie techniky VBA môžu absolventi využiť pri práci s údajmi a na ich vizualizáciu na rôznych stupňoch riadenia.

Poznámka k cene

V cene je zahrnutá výučba v rozsahu 4 vyučovacie hodiny jedenkrát v týždni počas 10 týždňov v podvečerných hodinách a materiály potrebné k absolvovaniu.

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor