Detail kurzu

Stredoškolská angličtina pre štúdium na VŠ - intenzívny kurz

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Intenzívny jazykový kurz. Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky z anglického jazyka na vysokú školu spoločensko-vedného zamerania a následne ľahhšia adaptácia na vysokoškolské prostredie (napr. na Ekonomickú univerzitu v Bratislave).

Obsah kurzu

  • Reálie krajín s daným cudzím jazykom
  • Gramatické javy úrovne B2
  • Analýza cudzojazyčného textu
  • Riešenie ukážkových testov


https://bbs.euba.sk/dalsie-vzdelavanie/priprava-na-prijimaciu-skusku-na-eu-v-bratislave/zavazna-prihlaska

Cieľová skupina

Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium v spoločenskovedných odboroch (napr. na Ekonomickej univerzite v Bratislave), ktorí majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku (alebo vysokoškolské štúdium) z anglického jazyka.

Poznámka k cene

Cena intenzívneho kurzu je 75 € s DPH za 24 vyučovacích hodín v šiestich 4-hodinových sústredeniach.

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať