Detail kurzu

Prezentačné zručnosti I

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať.
 • Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, presvedčivá).
 • Naučiť účastníkov zaujať poslucháča a byť presvedčivý.
 • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania.

Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy.

Obsah kurzu

Príprava prezentácie

 • Stanovenie cieľa prezentácie, analýza poslucháčov, analýza postojov, obsahu.
 • Tvorba štruktúry prezentácie – úvod, stred a záver.

Neverbálna stránka prezentácie

 • Gestikulácia, očný kontakt, držanie tela.
 • Prezentácia zámeru posediačky, prezentácia zámeru postojačky.

Verbálna stránka prezentácie

 • Vyhýbanie sa slovu „ja“, otázky a diskusia, aktívne počúvanie.
 • Práca s hlasom: intonácia a dynamika.

Argumentácia úžitkom

 • Argumentovanie úžitkom z pohľadu cieľovej skupiny.
 • WIIFM – „What’s in it for me?“ – ponúkať hodnotu poslucháčom.

Príprava a využitie vizuálnych pomôcok

 • Pravidlá prípravy „slidov“. Používanie multimediálneho dataprojektora, fl ipchartu, bezdrôtového prezentéra, písomných podkladov a pomôcok.

Chyby pri prezentovaní

 • Poviem všetko, čo viem, výplnkové slová, mimovoľné pohyby, strnulosť, chýbajúci očný kontakt a i.

Zvládanie trémy

 • Cvičenia, dychové cvičenia a drobné triky na prekonanie trémy.

Tréning prezentovania — intenzívny videotréning

 • V kurze „Prezentačné zručnosti I“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania

Cieľová skupina

Kurz „Prezentačné zručnosti I.“ je určený pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery, alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať