Detail kurzu

Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Efektívna prezentácia je predpokladom úspešnosti v mnohých situáciách. Niekedy chceme prezentovať seba, firmu alebo produkt – tak, aby sme zaujali a vzbudili dôveru. Inokedy je dôležité presvedčiť spolupracovníkov či nadriadených alebo obchodných partnerov. A niekedy chceme odovzdať informácie tak, aby im poslucháči porozumeli a vedeli ich použiť, či už sú odborníkmi v danej oblasti alebo laikmi. Publikum je často dané a mnohé témy tiež. Jediná oblasť, ktorú je možné riadiť, je naše prezentačné vystúpenie. K tomu je potrebné stanoviť si jasný cieľ a zvážiť formu prezentácie s ohľadom na výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. Je dôležité analyzovať publikum, postaviť prehľadnú štruktúru prezentácie a zvoliť takú komunikačnú formu a technickú podporu, ktorá bude dobre dopĺňať zámer. V neposlednom rade je užitočné určité sebapoznanie – spätná väzba o tom, ako pôsobíme svojim vystupovaním na iných ľudí. A pripraviť sa na prípadné otázky a oponentúru zo strany publika. Kurz účastníkov prevedie cez proces prípravy prezentácie a jeho úskaliami a umožní aj praktický nácvik.

Obsah kurzu

Prezentačný P.A.S. – základ, na ktorom sa dá stavať - Prečo prezentujeme - cieľ prezentácie - Auditórium – publikum, adresát prezentácie - Situácia, v ktorej prezentujeme Analýza publika - Čo potrebujeme vedieť o zložení publika - Motivácia publika a práca s ňou - Predsudky prezentátora aj publika Mentálna mapa a štruktúra prezentácie - Čo je mentálna mapa a ako ju tvoríme - Pravidlá tvorby nápadov a kategórií informácií - Priority a prehľadnosť mapy, kľúčové slová - Typy štruktúr a ich výhody a nevýhody - Funkcie úvodu a záveru - „Stavebné kamene“ každej informácie - Jazyk prezentácie (stavba viet, používanie slov) Podpora prezentácie - vizualizácia - Prečo podporiť prezentáciu vizuálom - Výhody a nevýhody PPT a flipchartu - Pravidlá vizualizácie (farby, usporiadanie, veľkosť písma....) - Vizuálne „kotvy“ a vizuálny „smog“ Vystupovanie prezentátora a interakcia s publikom - Usporiadanie priestoru prezentácie - Reč tela a práca s hlasom - Zvládanie trémy a neočakávaných komplikácií - Zapojenie publika Praktický nácvik s ukážkami prezentácií účastníkov - Príprava, prezentovanie a spätná väzba

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať